وبلاگ امنیتی امسی سافت

وبلاگ امسی سافت

به اشتراک گذاری آخرین مقالات در حوزه امنیت، وظیفه ذاتی امسی سافت است.

اشتباهات رایج هنگام خرید آنتی ویروس
دانشنامه امنیتی
دوشنبه 11 اسفند 1399

اشتباهات رایج هنگام خرید آنتی ویروس با توجه به تولید بیش از 250 هزار بدافزار مختلف که بصورت روزانه منتشر می شوند، واضح است که همه به یک آنتی ویروس خوب ...

راهنمای خرید آنتی ویروس
دانشنامه امنیتی
یکشنبه 19 بهمن 1399

راهنمای خرید آنتی ویروس در دنیای امروز که چیزی نزدیک به 25 برند در صنعت آنتی ویروس (ضد بدافزار)، آن هم در بخش خانگی فعالیت میکنند و همچنین شرایطی که ما ...