drive-by download

حملات drive-by download چیست و چگونه می توان از آن جلوگیری کرد؟
دانشنامه امنیتی
۱۴۰۰/۰۷/۱۴
حملات drive-by download چیست و چگونه می توان از آن جلوگیری کرد؟
در این مطلب در مورد این که حملات drive-by download دقیقا چیست، چگونه کار می کند و چگونه می توانید در برابر این نوع حمله...

پشتیبان گیری منظم از اطلاعات حساس، یکی از مهم ترین راهکارها، جهت حفاظت از آن هاست.