firewall

فایروال چیست و دقیقا چه کاری انجام می دهد؟
دانشنامه امنیتی
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
فایروال چیست و دقیقا چه کاری انجام می دهد؟
واژه فایروال را تقریبا همه شنیده اند، امّا تعداد کمی از آن ها می دانند که فایروال دقیقا چیست و چرا به آن نیاز دارند....

پشتیبان گیری منظم از اطلاعات حساس، یکی از مهم ترین راهکارها، جهت حفاظت از آن هاست.