ضد بدافزار امسی سافت

کریستین مِیرول (Christian Mairoll) مدیر عامل شرکت آنتی ویروس و ضد بدافزار امسی سافت
خبرنامه
۱۴۰۰/۰۸/۱۳
مصاحبه ای با مدیر عامل امسی سافت: چگونه یک شرکت آنتی ویروس، از راه دور و در مزرعه اداره می شود!
کریستین مِیرول (Christian Mairoll) مدیر عامل شرکت اِمسی سافت است. شرکت Emsisoft در حوزه امنیت سایبری و به صورت خاص در تولید و توسعه آنتی...

پشتیبان گیری منظم از اطلاعات حساس، یکی از مهم ترین راهکارها، جهت حفاظت از آن هاست.