خبرنامه

حمله باج افزاری به کوکا کولا و نگرانی کارگران از پرداخت حقوقشان
خبرنامه
۱۴۰۰/۱۱/۱۸
چند هفته پس از حمله باج افزاری به کوکا کولا، همچنان برخی از کارگران بخش توزیع، نگران دریافت حقوق هایشان هستند!
یکی از شرکت هایی که در میان انبوه دیگر شرکت ها، تحت تاثیر حمله سایبری قرار گرفت، بزرگترین توزیع کننده محصولات شرکت کوکا کولا در...

پشتیبان گیری منظم از اطلاعات حساس، یکی از مهم ترین راهکارها، جهت حفاظت از آن هاست.