حملات DDoS

چگونه از حملات DDoS جلوگیری کنیم؟
دانشنامه امنیتی
۱۴۰۰/۰۶/۱۶
چگونه از حملات DDoS جلوگیری کنیم؟
از میان همه‌ تهدیدات سایبری، فقط برخی از آن‌ ها به اندازه‌ حملات DDoS اخلال‌گر هستند و مقابله با آن‌ها دشوار است. در این حملات،...

پشتیبان گیری منظم از اطلاعات حساس، یکی از مهم ترین راهکارها، جهت حفاظت از آن هاست.