حذف ویروس و بدافزار

حذف دستی بدافزار
دانشنامه امنیتی
۱۴۰۰/۰۹/۱۱
حذف دستی بدافزارها و اصول اولیه شناسایی آنها
همواره آنتی ویروس ها قادر به حذف همه بدافزار ها در همه شرایط نیستند، برای حذفی بعضی از بدافزار، نیازمند فرآیند های دستی و انسانی...
اسکن و پاکسازی
۱۴۰۰/۰۳/۲۰
انواع مختلف اسکن و حذف ویروس ها و انواع بدافزار ها – ویندوز
انواع مختلف اسکن آنتی ویروس امسی سافت، به همراه چگونگی پیکربندی و راه اندازی آن ها برای حذف ویروس ها و پاکسازی کامل سیستم عامل...

پشتیبان گیری منظم از اطلاعات حساس، یکی از مهم ترین راهکارها، جهت حفاظت از آن هاست.