باج افزار Egregor

باج افزار Egregor: معرفی و آنالیز
باج افزار
۱۴۰۰/۱۰/۰۲
باج افزار Egregor: معرفی و آنالیز
Egregor یک خانواده باج افزاری است که سازمان ها و شرکت های بزرگ را مورد هدف قرار می دهد. این باج افزار از زمان کشف...

پشتیبان گیری منظم از اطلاعات حساس، یکی از مهم ترین راهکارها، جهت حفاظت از آن هاست.