باج افزار DarkSide

باج افزار DarkSide: معرفی و آنالیز
باج افزار
۱۴۰۰/۱۱/۱۴
باج افزار DarkSide: معرفی و آنالیز
باج افزار از رایج ترین تهدیدات سایبری است. با توجه به اینکه هکرها شیوه های جدیدی برای سود بردن از حملات باج افزاری پیدا می...

پشتیبان گیری منظم از اطلاعات حساس، یکی از مهم ترین راهکارها، جهت حفاظت از آن هاست.