آسیب پذیری ویندوز 10

آسیب پذیری ویندوز 10، به هکرها دسترسی مدیر می دهد!
خبرنامه
۱۴۰۰/۱۱/۱۲
آسیب پذیری ویندوز 10، به هکرها دسترسی مدیر (admin) می دهد!
یک پژوهشگر امنیتی به طور عمومی اکسپلویتی را با هدف افزایش سطح دسترسی در سیستم عامل ویندوز 10 افشا کرده است که این آسیب پذیری...

پشتیبان گیری منظم از اطلاعات حساس، یکی از مهم ترین راهکارها، جهت حفاظت از آن هاست.