computer worm

کرم کامپیوتری (computer worm) چیست و چگونه منتشر می شود؟
بدافزار
۱۴۰۰/۰۸/۱۹
کرم کامپیوتری (computer worm) چیست و چگونه منتشر می شود؟
کرم کامپیوتری نیز مانند ویروس، یک نوع بدافزار است. تفاوت کرم با ویروس در این است که کرم ها  خود به خود فایل‌ ها را...

پشتیبان گیری منظم از اطلاعات حساس، یکی از مهم ترین راهکارها، جهت حفاظت از آن هاست.