ویروس

بدافزار
۱۳۹۹/۱۱/۰۴
بدافزار چیست؟ چه تفاوتی بین ویروس‌ و بدافزار وجود دارد؟
امروزه تهدیدات آنلاین در قالب های مختلفی تحت سرفصل کلی بدافزار (Malware) در کمین قربانیان هستند و تنها به ویروس های سنتی که تاکنون می...

پشتیبان گیری منظم از اطلاعات حساس، یکی از مهم ترین راهکارها، جهت حفاظت از آن هاست.