فیشینگ

چگونه از حملات فیشینگ جلوگیری کنیم؟
دانشنامه امنیتی
۱۴۰۰/۰۱/۲۳
چگونه از حملات فیشینگ جلوگیری کنیم؟
فیشینگ نوعی مهندسی اجتماعی است که در آن مجرمان سایبری خود را به عنوان یک نهاد قانونی یا فردی (مستقل) جا می زنند تا اطلاعات...

پشتیبان گیری منظم از اطلاعات حساس، یکی از مهم ترین راهکارها، جهت حفاظت از آن هاست.