روتکیت

روتکیت (Rootkit) چیست؟
بدافزار
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
روتکیت (Rootkit) چیست؟
روتکیت (Rootkit) یک نوع ویروس نیست! کِرم کامپیوتری و یا حتی تروجان هم نیست! برخلاف نام غلط اندازش، ابزار کشاورزی هم نیست! پس با این...

پشتیبان گیری منظم از اطلاعات حساس، یکی از مهم ترین راهکارها، جهت حفاظت از آن هاست.