اگرچه مکانیزم باج افزارها هر روز پیچیده تر می شود، اما لازم به یادآوری است که باج افزارها نیز همواره از قوانینی تبعیت می کنند که انواع بدافزارهای دیگر تبعیت می کنند. این بدان معناست که با می توان با اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه، باج افزارها را شناسایی و از آن ها جلوگیری کرد. در این مطلب، 9 عدد از متداول ترین روش های انتشار و نحوه شناسایی و جلوگیری از باج افزارها را با شما در میان خواهیم گذاشت.

بیشتر بخوانید