تهدیدات سایبری

11 توصیه مهم توسط آژانس های امنیتی برای مقابله با تهدیدات سایبری
خبرنامه
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
11 توصیه مهم توسط آژانس های امنیتی برای مقابله با تهدیدات سایبری
با توجه به پدیدار شدن حملات و بدافزارهای Zero-Day و اوج گیری تنش های سیاسی، آژانس امنیتی انگلستان درباره افزایش سطح تهدیدات سایبری هشدار می...

پشتیبان گیری منظم از اطلاعات حساس، یکی از مهم ترین راهکارها، جهت حفاظت از آن هاست.