بانکداری آنلاین

8 نکته مهم در استفاده ایمن از خدمات بانکداری اینترنتی
دانشنامه امنیتی
۱۴۰۰/۰۸/۰۵
بانکداری اینترنتی: 8 نکته مهم در استفاده ایمن از خدمات بانکداری اینترنتی
استفاده از سرویس های آنلاین ریسک خاص خودش را دارد، اما اهمیت این موضوع هیچ کجا بیشتر از بانکداری اینترنتی نیست. اگر یک اشتباه کوچک...

پشتیبان گیری منظم از اطلاعات حساس، یکی از مهم ترین راهکارها، جهت حفاظت از آن هاست.