باندهای باج افزاری

باندهای باج افزاری به دنبال جذب کارمندانِ شرکت های مورد هدف خود هستند.
خبرنامه
۱۴۰۰/۱۱/۰۹
باندهای باج افزاری به دنبال جذب کارمندانِ شرکت های مورد هدف خود هستند!
بررسی اخیر انجام شده در 100 شرکت فناوری اطلاعات در آمریکای شمالی، نشان می دهد که باندهای باج افزاری در تلاشند تا اعضای داخلی شرکت...

پشتیبان گیری منظم از اطلاعات حساس، یکی از مهم ترین راهکارها، جهت حفاظت از آن هاست.