ابزار رمزگشا باج افزار jigsaw

باج افزار jigsaw
باج افزار
۱۴۰۰/۰۲/۰۱
باج افزار Jigsaw: معرفی، آنالیز و دانلود ابزار رمزگشا
باج افزار Jigsaw برای اولین بار در سال 2016 شناسایی شد و با مکانیزم منحصربفرد خود برای دریافت باج که بسیار مشابه با مکانیزم مجازات...

پشتیبان گیری منظم از اطلاعات حساس، یکی از مهم ترین راهکارها، جهت حفاظت از آن هاست.