ابزار رمزگشا باج افزار Babuk

باگ موجود در ابزار رمزگشای باج افزار Babuk
خبرنامه
۱۴۰۰/۰۲/۰۶
باگ موجود در ابزار رمزگشای باج افزار Babuk، منجر به از دست رفتن اطلاعات می شود!
باج افزار Babuk برای اولین بار در ابتدای سال 2021 منتشر شد و مانند اکثر باج افزارها، ابتدا منحصراً بر روی سیستم عامل های ویندوز...

پشتیبان گیری منظم از اطلاعات حساس، یکی از مهم ترین راهکارها، جهت حفاظت از آن هاست.