ابزار رمزگشای باج افزار STOP/DJVU

ابزار رمزگشای باج افزار STOP/DJVU
باج افزار
۱۴۰۰/۰۱/۱۱
باج افزار STOP/DJVU: معرفی، آنالیز و دانلود ابزار رمزگشا
باج افزار  STOP/DJVU یکی از شایع ترین باج افزارها در سال 2020 است که عضو خانواده STOP بوده و با استفاده از الگوریتم رمزنگاری RSA،...

پشتیبان گیری منظم از اطلاعات حساس، یکی از مهم ترین راهکارها، جهت حفاظت از آن هاست.