آنتی ویروس مدیریت شده سازمانی

آنتی ویروس مدیریت شده چیست؟
دانشنامه امنیتی
۱۴۰۰/۰۵/۲۵
آنتی ویروس مدیریت شده چیست و چه کمکی به سازمان ها و مدیران شبکه می کند؟
آنتی ویروس مدیریت شده یک راه حل کارآمد و مقرون به صرفه برای شرکت ها و مدیران شبکه ارائه می دهد. با استفاده از این...

پشتیبان گیری منظم از اطلاعات حساس، یکی از مهم ترین راهکارها، جهت حفاظت از آن هاست.