بالاترین میزان شناسایی

ادغام دو موتور قدرتمند ( امسی سافت و بیت دیفندر ) برای بهترین و مطلوب ترین شناسایی

کمترین کاهش سرعت

با پیشرفته ترین سیستم کش، روز به روز سرعت اسکن افزایش می یابد

شناسایی تضمین شده مخرب ها

ما متعهد به تامین امنیت و محفوظ نگه داشتن سیستم شما از اثرات مخرب ها هستیم

Emsisoft Anti-Malware

نسخه: 8.1.0.40

Emsisoft Internet Security

نسخه: 8.1.0.40

Emsisoft Online Armor

نسخه: 7.0.0.1866

Emsisoft Emergency Kit

نسخه: 4.0.0.17

نیکاوب پارس