داشتن بکاپ منظم و پیوسته، یک راه حل هوشمندانه برای مقابله با باج افزارهاست. در حال حاضر باج افزارها یکی از مشکل ساز ترین انواع بدافزارها هستند که کاربران خانگی و سازمانی را تحت تاثیر حملات خود قرار داده و امنیت آن ها را به مخاطره می اندازند. اگر از همه داده های خود یک نسخه بکاپ در محل دیگری داشته باشید، حملات باج افزاری دیگر مشکل بزرگی برای شما نخواهند بود.

بیشتر بخوانید