ابزار رمزگشا باج افزار Zeppelin

باج افزار Zeppelin: معرفی و آنالیز
باج افزار
۱۴۰۰/۰۷/۰۷
باج افزار Zeppelin: معرفی و آنالیز
باج افزار Zeppelin برای اولین بار در ماه نوامبر سال 2019 مشاهده و شناسایی شد و پس از وقفه ای کوتاه، دوباره بازگشته است. این...

پشتیبان گیری منظم از اطلاعات حساس، یکی از مهم ترین راهکارها، جهت حفاظت از آن هاست.