ابزار رمزگشا باج افزار Xorist

باج افزار Xorist: معرفی، آنالیز و دانلود ابزار رمزگشا
باج افزار
۱۴۰۰/۰۶/۰۹
باج افزار Xorist: معرفی، آنالیز و دانلود ابزار رمزگشا
باج افزار Xorist یکی از خانواده های باج افزاری مشهور است که تحت عنوان RaaS (باج افزار به عنوان سرویس) ارائه می شود. طبق گزارش...

پشتیبان گیری منظم از اطلاعات حساس، یکی از مهم ترین راهکارها، جهت حفاظت از آن هاست.