اطلاعات قانونی ثبت شده

تمامی اطلاعات و مستندات حقوقی شرکت امسی سافت و امن افزار سپاهان به شرح زیر است:

 

لوگوی شرکت امسی سافت

شرکت Emsisoft Limited به شماره 5377101 نزد “اداره ثبت شرکتهای کشور نیوزیلند” تحت نظر وزارت تجارت، نوآوری و اشتغال این کشور به ثبت رسیده است.

آگهی تاسیس شرکت در نیوزیلند – نسخه PDF

همچنین شرکت Emsisoft Limited برند خود را در چهار کشور آمریکا، آلمان، هند و نیوزیلند به ثبت رسانده است.

اطلاعات ثبت شرکت در کشور ایالات متحده – نسخه PDF

اطلاعات ثبت شرکت در کشور نیوزیلند – نسخه PDF

اطلاعات ثبت شرکت در کشور آلمان – نسخه PDF

اطلاعات ثبت شرکت در کشور هند – نسخه PDF

لوگوی شرکت امن افزار سپاهان

شرکت امن افزار سپاهان به شناسه ملی 14007472526 نزد “سازمان ثبت اسناد و املاك كشور” تحت نظر قوه قضاییه به ثبت رسیده است.

استعلام سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور – نسخه PDF

آگهی تاسیس – نسخه PDF

آگهی تغییر هیات مدیره – نسخه PDF

آگهی تغییر آدرس – نسخه PDF

آگهی تغییر موضوع و آدرس – نسخه PDF

آگهی تغییر موضوع و آدرس – نسخه PDF

گواهی ارزش افزوده – نسخه PDF

مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور – نسخه PDF

پروانه کسب اتحادیه صنف تولید و فروش سیستم های رایانه‌ای و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرستان اصفهان – نسخه PDF

حکم عضویت در کمیسیون افتا (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان – نسخه PDF

گواهینامه و مجوز فعالیت به عنوان دفتر و توزیع کننده انحصاری برند Emsisoft در ایران – نسخه PDF